Lessen Archeologie op basisscholen in Coevorden een succes !

In opdracht van de Gemeente Coevorden heeft Kunst en Cultuur  (K&C) in nauwe samenwerking met de AWN het project "Met kwast en vergrootglas" ontwikkeld. K&C heeft samen met de AWN, hard gewerkt om dit archeologieproject voor de groep 6, 7 en 8 van het primair onderwijs tot stand te brengen. Archeologie is voor leerlingen en leerkrachten vaak een onbekend, maar erg spannend onderwerp.

Juist archeologie is interessant voor erfgoededucatie en omgevingsonderwijs, omdat het tastbaar en actief te ervaren is voor leerlingen. Bovendien vergroot het project het historisch besef en de beleving en de bewustwording van weten waar je woont, weten wat er onder je voeten zit, weten waar je vandaan komt, weten hoe de geschiedenis in elkaar zit en wat er aan je eigen leven vooraf is gegaan. Daarmee krijgen leerlingen meer begrip voor de eigen woonomgeving, het leven, het landschap en de medemens. Via een lessenserie Archeologie en een aansluitende archeologische excursie naar grafheuvels, akkers uit de IJzertijd en hunebed van Schoonoord. Met de lessenserie Archeologie ontdekken de leerlingen dat er in het heden nog van alles te ontdekken is over vroeger, zowel onder als boven de grond!

Het project is beschikbaar voor de groep 6, 7 en 8 van alle deelnemende scholen aan het Cultuurmenu. Alle scholen ontvangen een docentenhandleiding en een DVD die op school mogen blijven. Een leskist met daarin onderzoekssets en archeologische vondsten zal rouleren over de deelnemende scholen. Afgelopen twee jaar hebben ca. 1500 leerlingen van de Coevorder scholen de lessen archeologie gevolgd en genoten van een afsluitende archeologische excursie langs hunebed “de Papeloze Kerk”, grafheuvels, akkers uit de IJzertijd, een middeleeuwse galgenberg, etc. Hierbij kwam de archeologie tot leven! Zijn er scholen buiten Coevorden die belangstelling tonen voor een dergelijk project, dan kan er contact worden opgenomen met de projectleider, Fred van den Beemt, awn@vdbeemt.nl

Inlichtingen bij AWN Noord Nederland
Fred van den Beemt,
gvdbeemt@gmail.com
 


Deel deze pagina
Twitter Facebook LinkedIn E-mail

Onze Social Media

facebook twitter
Lessen Educatie -> Archeologie zien en beleven

Archeologie als passie op school
© 2024 Archeologie op School - Realisatie: BMT Media