Staphorst

Stichting werkgroep archeologie  regio Staphorst (SWARS), ontvangt  in het informatiecentrum voor natuur en historie “De Veldschuur”, jaarlijks vele scholen ( meer dan 1000 leerlingen) uit Staphorst en omgeving voor het beleven van  archeologische activiteiten.

De kinderen kunnen kennis maken met vele archeologische aspecten, zoals het opgraven, wassen en determineren  en plakken van scherven.  Ook zeefwerk naar archeologisch materiaal behoort tot de mogelijkheden. In de  veldoven kunnen de kinderen op historische wijze broodbakken. In de voorkamer van de Veldschuur  leren ze de gang “van melk tot kaas” en  wordt het handmatig maken van een echt kaasje realiteit  .
De lessen  archeologie zijn zo opgebouwd dat als leerlingen uit groep 6  voor de lessen in “De Veldschuur” komen ze  enkele algemene archeologische  beginselen leren . Dezelfde klas krijgt in groep 7 archeologieles op een hoger niveau en dit wordt in groep 8 afgesloten met volwaardig archeologisch bezig zijn compleet met een archeo-certificaat die door henzelf is geschreven met Middeleeuws schrijfgereedschap

SWARS wil de kinderen zoveel mogelijk kennis laten maken met archeologie door middel van echte vondsten, een voorbeeld hiervan is het zo mogelijk  uitvoeren van een veldverkenning op velden in Staphorst. De leerlingen weten  vooraf niet wat ze zullen vinden, en zijn dan ook allemaal erg gemotiveerd.Zelfs het zoeken naar prehistorisch bewerkt vuursteen behoort tot de mogelijkheden. Dit seizoen wordt boogschieten een vast onderdeel van het programma met enkele op prehistorische wijze vervaardigde handbogen.

Het vervoer naar De Veldschuur gebeurt vaak door ouders , maar  de Veldschuur organisatie en SWARS   streven  er naar  om via een scholencontract met een taxibedrijf alle leerlingen  via veilig vervoer een kans te geven hun eigen geschiedenis  te kunnen ontdekken.

www.archeologiestaphorst.nl
www.veldschuur.net

Verslag Fre Spijk en Devon de Jong


Deel deze pagina
Twitter Facebook LinkedIn E-mail

Onze Social Media

facebook twitter
Educatie -> Staphorst

Archeologie als passie op school
© 2017 Archeologie op School - Realisatie: BMT Media