Scholenmiddag voor leerkrachten een succes

Woensdagmiddag 25 januari j.l. werd er door Kunst & Cultuur (K&C) in samenwerking met de AWN een begeleidingsmiddag gehouden voor leerkrachten van basisscholen in Coevorden.
De middag is georganiseerd ter voorbereiding van de lessen archeologie die de kinderen van de groepen 7 in Coevorden gaan volgen. De leerkrachten kregen deze middag uitleg over het archeologieproject “Met kwast en vergrootglas”.
Na de uitleg van het project werd vervolgens o.l.v. AWN hoofdbestuurslid, Fred van den Beemt een excursie geleid door de bossen bij Sleen. Bezocht werden hunebed Papeloze kerk, akkers uit de IJzertijd, de z.g.n. Celtic fields, grafheuvels en de galgenberg. Ook werd het ontstaan van het (IJstijd) landschap onder de loep genomen.
De leerkrachten waren onder de indruk van wat in de bossen van Sleen aan sporen uit de prehistorie te bewonderen zijn.
Al met al een goede voorbereiding voor de rondleidingen die vanuit de AWN worden verzorgd voor de 17 basissscholen van groep 7 uit Coevorden. Wie weet volgen ook andere scholen?

Foto Casper Gils.

Deel deze pagina
Twitter Facebook LinkedIn E-mail

Onze Social Media

facebook twitter
Scholendag Coevoerden

Archeologie als passie op school
© 2018 Archeologie op School - Realisatie: BMT Media